Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony FISZKI PROJEKTOWE - REWITALIZACJA - Urząd Miejski w Bierutowie.

 

Pobierz PDF

FISZKI PROJEKTOWE

 

FISZKA PROJEKTOWA NR 1

Gmina Bierutów przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Bierutów na lata 2015-2020. Dokument ten odgrywać będzie szczególną rolę w rozpoczętym okresie programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia.

Jednym z podstawowych elementów Programu będzie określenie potrzeb rewitalizacyjnych poprzez konkretne przedsięwzięcia. Zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania ukierunkowane bezpośrednio na kwestie społeczne, natomiast w mniejszym na kwestie infrastrukturalne. Propozycje projektów powinny:

•  przyczyniać się do rozwiązania problemów obszaru zdegradowanego,

•  być realizowane na obszarze wskazanym do rewitalizacji (poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji). Obszar ten obejmuje fragment miasta Bierutów (na mapie poniżej) oraz miejscowość Wabienice.

 - rewital.jpg

W związku z faktem, że ujęcie przedsięwzięcia w Programie Rewitalizacji jest warunkiem umożliwiającym aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji projektowych.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, projekty zawarte
w Programie Rewitalizacji powinny realizować następujące cele:

1)  Eliminacja lub ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych,

w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, niskiego poziomu kapitału społecznego, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym;

2)  Poprawa lokalnej gospodarki, w tym poprawa kondycji lokalnych przedsiębiorstw;

3)  Poprawa jakości środowiska - zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza, powstania nowych lub rewaloryzacja istniejących terenów zielonych;

4)  Poprawa poziomu obsługi komunikacyjnej;

5)  Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców poprzez poprawę stanu technicznego budynków położonych na obszarze rewitalizacji, wyposażenie mieszkań w kompletne węzły sanitarne, likwidacja indywidualnych źródeł ogrzewania;

6)  Zwiększenie efektywności z korzystania z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska;

7)  Podniesienie funkcjonalności i dostępności usług i przestrzeni publicznych.

Aby zgłosić swój pomysł, należy wypełnić  formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, korzystając
z linku:

 https://drive.google.com/open?id=1S4gg5M1SMzr4unAGr6wRz2Jc_orSGE4ajtrpI8M_nTE

lub wysyłając fiszkę w wersji word na adres mailowy rewitalizacja.bierutow@gmail.com.

Jeżeli brakuje Państwu danych do wypełnienia formularza, prosimy o przesłanie nawet częściowo wypełnionej fiszki z danymi kontaktowymi - wówczas wspólnie postaramy się dopracować projekt.

Ankiety można składać do dnia 21.08.2016r.

 

UM w Bierutowie
Zamknij pasek info24
Wiadomości z Polski     |     Euro wiadomości     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     Program TV     |     
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Fundacja Dobra Widawa
 • GUS
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Narodowwe Siły Rezerwowe
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Sejm
 • Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Urząd Zamówień Publicznych
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Dofinansowanie unijne
Urząd Miejski w Bierutowie
Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie
tel.: +48/71/314 62 51, fax: +48/71/314 64 32, email: bierutow@bierutow.pl , http://www.bierutow.pl
NIP: 911-11-90-020
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x